Utrecht

In opdracht van Van Boekel Regionaal is Kouwenberg Infra momenteel bezig met een drietal boringen in het centrum van Utrecht. De OFT boringen worden onder een buslijn gerealiseerd bij het Westplein en worden uitgevoerd ten behoeve van het transport van elektriciteit. Alle drie de boringen hebben een lengte van 22 meter en hebben een diameter van 150 mm.

Speciaal aan deze boring is dat er voorgeboord wordt, dit gebeurd omdat er veel puin in de grond zit. Als men via de traditionele techniek zou boren bestaat de kans dat de polymeerbeton buizen beschadigd raken. Hierdoor wordt er eerst met stalen buizen voorgeboord waarna de buizen probleemloos door het tracé geboord kunnen worden