Nieuw gemaal in Berschenhoek

Uw partner in open front boringen en sleufloze technieken

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is een integraal plan voor verbetering van de waterkwaliteit opgesteld. Een maatregel hierin is het ‘afleiden van water uit de polder Schiebroek te Bergschenkhoek’. Om dit te realiseren wordt het gemaal Bergweg Zuid gebouwd.

Het watertransport uit de polder zal stromen richting het gemaal, hiervoor moet een tracé worden gemaakt. Dit tracé kruist een provinciale weg en gaat onder een watergang door, wat niet met een open ontgraving gerealiseerd kan worden. Ook een deel van het tracé bevind zich in een dijklichaam, wat een beschermingszone is. In dit stadium van het project is Kouwenberg Infra dé specialist om de werkzaamheden rondom het te maken tracé uit te voeren doormiddel van een sleufloze techniek en wel een gesloten front boring.

Afgelopen week is de perskuip in orde gemaakt en volgende week zal Kouwenberg Infra BV, in opdracht van Van Boekel Zeeland, starten aan een tweetal gesloten front boringen in Bergschenhoek, waarbij er geboord wordt met weinig gronddekking. Hierbij wordt twee keer geboord met een Hobas Ø 860*29 mm met een buislente van 6 meter. Beide boringen hebben een lengte van 65 meter, in totaal wordt er 130 meter gerealiseerd.

Milieubewust bezig zijn eist dagelijks keuzes maken. Ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen.