Unieke sleufloze boring onder het spoor

Kouwenberg Infra BV Schaijk | Sleufloze boring

Zondag 16 juni werd voor het eerst in Nederland bij het station in Bilthoven een boring met gres als buismateriaal onder het spoor uitgevoerd. De boring gebeurde in opdracht van Prorail met als hoofdaannemer Heijmans Civiel.

Vanaf het naastgelegen terrein werd onder het spoor naar het perron toe geboord. Er werden twee leidingen ø 200 en ø 300 mm aangelegd voor de afwatering van de rioleringen en het hemelwater.

Deze boring is tot stand gekomen door een samenwerking tussen:

  • Heijmans, aannemer op het project “Vernieuwing stationsgebied Bilthoven” en specialist op het gebied van boringen.
  • Kouwenberg Infra B.V. te Schaijk, verantwoordelijk voor de uitvoering van de boring
  • Steinzeug-Keramo BV,  al decennia lang fabrikant en leverancier van gres doorpersbuizen wereldwijd en dochter van Wienerberger AG

Foto: ©2013 – Evert Klein Nagelvoort