Uw partner in open front boringen en sleufloze technieken

Amsterdam

Kouwenberg Infra heeft twee bomen verplaatst door middel van een raketpersing.

Nijmegen

Kouwenberg Infra heeft een raketpersing uitgevoerd ten behoeve van Dassentunnen te Nijmegen.

Geleen

Kouwenberg Infra heeft twee staalpersingen uitgevoerd ten behoeve van Geleen.

Helmond

Kouwenberg Infra heeft een staalpersing uitgevoerd te Helmond.

Milieubewust bezig zijn eist dagelijks keuzes maken. Ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen.